Humaniteit

Geschiedenis:
Cicero heeft vanaf de eerste eeuw voor Christus de Romeinse eliteburgers een vorm van humaniteit proberen aan te leren. Hieronder wist hij de verfijndheid van de Griekse cultuur met hun openheid van geest en een rechtschapen staatszin in één levenshouding te verbinden.

Humaniteit:
De humaniteit van een persoon wordt gevormd door zijn gevoel voor mensenlievendheid. Het is de algemene omgang ten opzichte van andere personen. Hieronder verstaan we de hoffelijkheid, het menselijk handelen, verfijnd denken en de algemene gevoelszin. Het wordt gekenmerkt door vredelievendheid en goedheid.