James Watt

James Watt was een schots ingenieur en werktuigkundige die aanvankelijk werkte als constructeur van wiskundige toestellen. Geboren in 1736 in een normaal gezin en gestorven als rijk man in 1819. Hij is de uitvinder van de moderne stoommachine en heeft ook het eerste kopieerapparaat uitgevonden. Watt had een slechte gezondheid, ook had hij veel last van migraine aanvallen. Daarom besloot zijn moeder hem thuis les te geven, vanaf zijn 13e ginghij dan uiteindelijk naar de middelbare school waar zijn wiskundige talenten naar boven kwamen. Tijdens zijn studies aan de universiteit van Glascow ging hij op advies van de geleerde Robert Dick naar Londen studeren.

Levensloop:
In 1763 gaf men hem een verkleind model van de open stoommachine van Newcomen met de bedoeling deze te herstellen. Hij vond dat dit toestel geweldige hoeveelheden stoom vergde en deed dan ook een aantal analyses omtrent de waterverdamping van deze machine. De vereiste om de stoom zo heet mogelijk en het condensatiewater zo koud mogelijk te houden bracht hem ertoe om twee afzonderlijke vaten te gebruiken. Door gebruik te maken van een warmte isolatie behield hij de warmte van de cilinder en bracht hij de te condenseren stoom in een aparte ruimte, ofwel de condensor genoemd. Deze kon hij makkelijker afkoelen. Om te voorkomen dat het binnenwerk van deze cilinder waarvan het uiteinde open was aan de lucht blootgesteld zou worden en bij het neergaan van de zuiger hitte zou verliezen sloot hij de cilinder aan weerskanten af. Door deze verbeteringen waar lucht geen enkele betekenis meer had was deze machine niet langer een atmosferische maar een stoommachine geworden waar hij dan ook in 1769 een octrooi voor nam. In 1775 werd hij financieel gesteund door John Roebuck, een rijke industrieel. Deze stelde hem voor aan Matthew Boulton wie later zou instaan voor de fabricatie van deze nieuwe machines. Deze had zelf een nijverheidsfabriek. Later gebeurden er nog aanpassingen aan deze machine, hij bedacht onder andere een door de machine zelf bewegende schuif om de stoom naar beide zijden van de zuiger te laten leiden en om deze afgewerkte stoom naar de condensor te voeren. Hij voorzag de as van een gietijzeren vliegwiel dat de beweging van de machine gelijkmatig maakte. Watt is de persoon die de paardenkracht als eenheid van vermogen introduceerde voor het classificeren van de stoommachines.
Tenslotte ging James Watt vanaf 1800 met pensioen, hij overleed op 19 augustus 1819 op de leeftijd van 83 jaar.