Kort verhaal

Een kort verhaal ook wel kortverhaal genoemd is een prozatekst die vooral zijn naam te danken heeft aan het beperkt aantal woorden. Men spreekt over een kortverhaal als de tekst zich tussen de 1 en 20.000 woorden situeert. Vanaf 20.000 woorden spreekt men over een novelle. Meer dan 50.000 woorden is een boek. Hoewel deze cijfers geen officieel karakter hebben, worden ze door de gewoonte in de literaire industrie wel toegepast. Korte verhalen schetsen meestal nooit meer dan enkele personen omdat de lengte niet meer ruimte laat. Vele korte verhalen zijn ook reeds verfilmd. Het is een kunst die sinds de komst van het e-book terug aan het herleven is.