Forensisme

Men spreekt van forensisme of pendelen wanneer personen zich tussen de woning en het werk verplaatsen. De pendelaar of forens is degene die de verplaatsing onderneemt. Het toenemend forensisme heeft twee belangrijke oorzaken: de snel groeiende bevolking de afstand tussen woon -en werkplaats vergroot  

Populisme

Populisme komt van het Latijnse “populus” wat volk betekent. Het is een politieke aanpak waarbij men de kant van het volk wil vooropstellen. In het hedendaags politiek landschap wordt dit eerder door volkse partijen gehanteerd, waarbij men vooral de kloof tussen rijk en arm wilt benadrukken. Bij verkiezingen zal men deze ideologie als een strijdinstrument […]

Ontstopping

Men spreekt over een ontstopping wanneer een afvoerleiding verstopt zit. Dit kan gaan om een toiletafvoer, maar eveneens over ander sanitair. Gewone ontstoppingen kunnen met kant en klare middelen, die men in de winkel aantreft, verholpen worden. Als de ontstopping echter aanhoudt kan men beter beroep doen op een professionele ontstoppingsdienst. Deze kunnen met professionele […]

Ernest Archdeacon

Frans promotor van de luchtvaart die in 1863 te Parijs werd geboren en in Versailles te 1950 is overleden. Ondanks men vermoedens had dat hij rechten zou studeren ging zijn interesse vooral uit naar de studie van de exacte wetenschappen. Hieronder vielen vooral de luchtvaart en vanaf 1884 de ballonvaart. Hij was medeoprichter van de […]

Arcadia

Gedicht van Sannazzaro dat voor de eerste keer onvolledig in 1502 werd gepubliceerd. Later werd de definitieve versie te Napels in 1504 voorgesteld. Aan de hand van proza en verzen wordt het verhaal van een dichter die naar zijn geliefde op zoek is verteld. Dit fictief werk is een voorgeleide om de Arkadische landschappen, waarin […]

Het verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding (beter bekend als het ‘langst leeft, al heeft’-beding) is een clausule binnen de huwelijksovereenkomst waarbij het geheel van de gemeenschap aan de langstlevende partner in volle eigendom wordt nagelaten. Men kan dit als het ware als een geruststelling voor de overblijvende partner beschouwen, doch kan het behoudens die zekerheid meestal als een fiscale […]