Schrijver

Een schrijver is iemand die zich bezighoudt met het produceren van boeken, artikels of ander gepubliceerd werk. Mensen die schrijven zonder het werk te publiceren noemt men ook schrijvers, doch erkent men een schrijver pas wanneer men zijn werk kan lezen. De onderwerpen die schrijvers hanteren zijn uiteenlopend van aard zonder ook maar een enkele beperking. […]

Postmeester

De postmeester is de beheerder van het postkantoor en wordt door de plaatselijke overheid benoemd. Het is zijn taak om er op toe te zien dat het postkantoor de vooropgesteld targets weet te behalen, alsook is hij bevoegd voor de operationele leiding binnen het postkantoor. Vroeger had de postmeester de verantwoordelijkheid over de paarden van […]