Forensisme

Men spreekt van forensisme of pendelen wanneer personen zich tussen de woning en het werk verplaatsen. De pendelaar of forens is degene die de verplaatsing onderneemt. Het toenemend forensisme heeft twee belangrijke oorzaken: de snel groeiende bevolking de afstand tussen woon -en werkplaats vergroot  

Ontstopping

Men spreekt over een ontstopping wanneer een afvoerleiding verstopt zit. Dit kan gaan om een toiletafvoer, maar eveneens over ander sanitair. Gewone ontstoppingen kunnen met kant en klare middelen, die men in de winkel aantreft, verholpen worden. Als de ontstopping echter aanhoudt kan men beter beroep doen op een professionele ontstoppingsdienst. Deze kunnen met professionele […]

Ambidextrie

Ambidextrie of tweehandigheid geeft een persoon de behendigheid om met zowel zijn linker -als rechterhand gelijke vaardigheden te kunnen uitoefenen. Men is dus niet rechtshandig of linkshandig, maar zit langs de twee kanten op een gelijke hoogte. Men kan ervan uitgaan dat ambidextrie geen aangeboren eigenschap is, maar dat dit meer te maken heeft met […]

Klasseren

Het ordenen van papieren en dossiers op alfabetische orde, zodat men deze later makkelijker kan terugvinden. Afhankelijk van de structuur kan klasseren ook per nummer of lidnummer gebeuren. Vele bedrijven hebben hun eigen classificatiesysteem, dat vaak op basis van jaren van ondervinding is samengesteld. Het opnemen van beschermde monumenten op een lijst, zoals in België […]