Kort verhaal

Een kort verhaal ook wel kortverhaal genoemd is een prozatekst die vooral zijn naam te danken heeft aan het beperkt aantal woorden. Men spreekt over een kortverhaal als de tekst zich tussen de 1 en 20.000 woorden situeert. Vanaf 20.000 woorden spreekt men over een novelle. Meer dan 50.000 woorden is een boek. Hoewel deze cijfers […]

Schrijver

Een schrijver is iemand die zich bezighoudt met het produceren van boeken, artikels of ander gepubliceerd werk. Mensen die schrijven zonder het werk te publiceren noemt men ook schrijvers, doch erkent men een schrijver pas wanneer men zijn werk kan lezen. De onderwerpen die schrijvers hanteren zijn uiteenlopend van aard zonder ook maar een enkele beperking. […]

Regresrecht

Het regresrecht is het recht van de houder van een wisselbrief of circulaire cheque om bij niet voldoening van de verschuldigde sommen, door de betrokkene vereffening te vragen, aan één van de voorgaande houders die in se hoofdelijk aansprakelijk zijn. Personen die van het regresrecht wensen gebruik te maken hebben het recht om het bedrag […]

Regaliënrecht

Regaliënrecht is een verzamelnaam voor bepaalde rechten van de koning in bisdommen en/of abdijen waarvan de zetel vacant was. Met andere woorden spreken we hier over het recht op de inkomsten en het benoemingsrecht voor bepaalde kerkelijke ambten. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie

Tiger Woods

Eldrick (Tiger) Woods is een Amerikaans golfer en wordt als één van de meest talentvolle personen uit de geschiedenis van het spel aanschouwd. Hij is het enige kind uit het huwelijk van  Earl en Kultida Woods, doch heeft hij twee halfbroers en een halfzus die uit het eerdere 18 jaar durende huwelijk van Earls Woods waren […]

Reformisme

Reformisme is het streven naar hervormingen. Dit werd vaak in arbeidersbewegingen, die het socialisme en de daarmee gepaard gaande revolutie en dictatuur verafschuwden, gebruikt. Ze wilden daarentegen langs een democratische weg tot hervormingen komen. Het reformisme is nauw verwant met het revisionisme dat als politieke beweging tegen het einde van de 19e eeuw ontstond. De […]