Populisme

Populisme komt van het Latijnse “populus” wat volk betekent. Het is een politieke aanpak waarbij men de kant van het volk wil vooropstellen. In het hedendaags politiek landschap wordt dit eerder door volkse partijen gehanteerd, waarbij men vooral de kloof tussen rijk en arm wilt benadrukken. Bij verkiezingen zal men deze ideologie als een strijdinstrument […]

Reformisme

Reformisme is het streven naar hervormingen. Dit werd vaak in arbeidersbewegingen, die het socialisme en de daarmee gepaard gaande revolutie en dictatuur verafschuwden, gebruikt. Ze wilden daarentegen langs een democratische weg tot hervormingen komen. Het reformisme is nauw verwant met het revisionisme dat als politieke beweging tegen het einde van de 19e eeuw ontstond. De […]

Pham Van Dong

Pham Van Dong (1906-2000) was een Vietnamees politicus. Wegens het mede organiseren van diverse stakingen vluchtte hij naar China, waar hij Ho Tsji Minh zou ontmoeten. Tegen 1926 keerde hij naar Vietnam terug, maar werd daar wegens zijn deelneming aan revolutionaire activiteiten tot 1936 gevangen gezet.  In 1941 richtte hij mee de Vietminh op. Rond […]

Petitie

De petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om de overheid of de volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat toekomstige actie noodzakelijk is. In de meeste landen waaronder België en Nederland is het petitierecht wettelijk vastgelegd. De Belgische wet verbiedt evenwel dat individuen een verzoekschrift aan de Kamer en/of Senaat kunnen indienen. Het zou […]

Watergate schandaal

Het Watergate schandaal heeft betrekking op de Amerikaanse politiek omstreeks 1972-1974 en is genoemd naar het Watergate-gebouw in Washington waar de Democraten campagne voerden. Op 17 juni 1972 werd hier in aanloop naar de presidentsverkiezingen afluisterapparatuur geplaatst. De inbrekers werden gevat maar dit kreeg geen gevolg. Het was de bedoeling om de Democraten te kunnen […]