Anginofobie – Angst voor benauwdheid

Een anginofobie ontwikkelt zich doordat de patiënt zich gaat inbeelden dat er ‘een brok in diens keel’ zit. Het gevoel van slecht te kunnen slikken, waardoor men soms zelfs denkt te stikken kan sociale angsten oproepen. Mensen die aan anginofobie lijden eten veelal liever alleen, daar ze in groep bang hebben om zich te verslikken. […]

Amnesiefobie – Angst voor geheugenverlies

Patiënten die aan amnesiefobie lijden denken ten onrechte dat ze het syndroom van Alzheimer of een andere aandoening die geheugenverlies opwekt zullen krijgen. Het menselijk brein vergeet dagelijks gebeurtenissen, wie zich hier dus op gaat focussen heeft een grotere kans om zichzelf in deze angst te gaan herkennen. De geheugentheorie van Freud wordt niet langer […]

Ambulofobie – Angst om te lopen

Men spreekt over ambulofobie wanneer de patiënt bij het lopen angst vertoont. Vaak is dit niet de angst om te lopen, maar de angst om te vallen. Dit kan zover gaan, dat mensen met een normale fysiologische toestand, zich alleen nog in een rolstoel durven te verplaatsen. De gedachte alleen om te lopen kan een […]

Amathofobie – Angst voor stof

De mens is stof en zal tot stof wederkeren. Stof nestelt zich in alle hoekjes en spleten. Het zal steeds wederkeren en er is weinig aan te doen. De angst voor stof laat zich door deze mentale voorstelling vaak gelden. 

Allodoxafobie – Angst om een andere mening te hebben

Een veelvoorkomende angst om niet tegen de groep in te gaan. Wanneer de meerderheid van een groep een bepaald besluit vooropstelt, zal de minderheid vaak tegen hun wil dit besluit mee aanvaarden. Dit is dmv psychologische testen makkelijk aan te tonen.

Algofobie – angst voor pijn

We lijden allemaal wel eens aan algofobie. Van kindsbeen af hebben we geleerd om pijn zoveel mogelijk te vermijden. Het dreigement om iemand pijn aan te doen is vaak voldoende om angst bij die persoon op te wekken. Deze prikkels worden door sterkere emoties verdoofd. De behandeling van chronische pijn houdt veelal in dat men […]