Akoestikofobie – Angst voor geluid en lawaai

Men spreekt over een Akoestikofobie wanneer mensen angst gaan vertonen bij het aanhoren van geluiden. Dit is meestal het gevolg van eerdere, onverwerkte trauma’s waardoor de patiënt bij het minste geluid zijn oren zal spitsen. Er is niet veel nodig om bij deze patiënten een paniekaanval te ontketenen. Soldaten uit WOI waren hier een frappant bewijs […]

Ailurofobie – Angst voor katten

Hoewel de meeste mensen katten als relatief, onschuldige huisdieren beschouwen, zijn er patiënten waarbij het beeld van katten de wildste verhalen doet oproepen. Het uitkrabben van de ogen wordt veelal gevreesd. Katten zijn minder afhankelijk van mensen dan honden. Een ailurofobie kan dus wijzen op de behoefte aan egocentrisme en onafhankelijkheid van de patiënt. Bronnen: Het […]

Xerofobie – Angst voor droogte

De mens heeft een voldoende aan water, lucht en warmte nodig om te overleven. In woestijnrijke gebieden zal één dag zonder water als angstaanjagend ervaren worden, terwijl dit in andere gebieden minder moeilijk te verwerken is. Het is dus verstandig om in bepaalde streken een gezonde angst voor droogte te ontwikkelen, terwijl dit in andere […]

Zelofobie – Angst voor jaloezie

Zelofobie is de angst voor jaloezie die zich meestal binnen een relatie weet te manifesteren. Het wantrouwen in de partner is ver weg en men denkt er veelal niet aan, dat de metgezel tot bedriegen zou overgaan. Dit gedrag kan resulteren in het omgekeerde effect, omdat de partner zich onaantastbaar voelt, waardoor bedriegen veel makkelijker […]

Zeusofobie – Angst voor God of goden

De Zeusfobie heeft zijn naam te danken aan Zeus, die iemand die zijn eed niet nakwam met de bliksem zou treffen. Mensen hebben sinds mensenheugenis bang van God of andere goden. Dit komt niet alleen bij kinderen voor, de sociologie ontdekte al sinds haar prille bestaan dat enkel God een maatschappij kan afschrikken. Voorstellingen over […]

Aichmofobie – Angst voor spitse voorwerpen

Aichmofobie ontstaat wanneer de patiënt de angst vertoont, een bepaalde persoon met een mes of ander scherp voorwerp te willen verwonden. Dit dwangbeeld manifesteert zich vooral bij de personen die ze liefhebben. Omdat men de agressieve aanvallen moeilijk kan beheersen ontwikkelt men reële angsten voor gevaarlijke voorwerpen.