Arcadia

Gedicht van Sannazzaro dat voor de eerste keer onvolledig in 1502 werd gepubliceerd. Later werd de definitieve versie te Napels in 1504 voorgesteld. Aan de hand van proza en verzen wordt het verhaal van een dichter die naar zijn geliefde op zoek is verteld. Dit fictief werk is een voorgeleide om de Arkadische landschappen, waarin […]

Kort verhaal

Een kort verhaal ook wel kortverhaal genoemd is een prozatekst die vooral zijn naam te danken heeft aan het beperkt aantal woorden. Men spreekt over een kortverhaal als de tekst zich tussen de 1 en 20.000 woorden situeert. Vanaf 20.000 woorden spreekt men over een novelle. Meer dan 50.000 woorden is een boek. Hoewel deze cijfers […]

Schrijver

Een schrijver is iemand die zich bezighoudt met het produceren van boeken, artikels of ander gepubliceerd werk. Mensen die schrijven zonder het werk te publiceren noemt men ook schrijvers, doch erkent men een schrijver pas wanneer men zijn werk kan lezen. De onderwerpen die schrijvers hanteren zijn uiteenlopend van aard zonder ook maar een enkele beperking. […]

Arcitenens

Arcitenens is de oude Latijnse benaming voor het sterrenbeeld van de Boogschutter. Onder deze benaming komt het sterrenbeeld in 2 verzen van de Latijnse dichter Anianus voor, die samen de 12 tekens van de dierenriem opsommen.

Archilochius

Een archilochius is een vers die haar benaming aan de uitvinder Archilochos heeft te danken. De dactylische dimeter die door Archilochos in zijn epoden werd gebruikt, wordt als de eenvoudigste vorm aanzien. Als men er een trocheïsche  tripode aan toevoegt, kan men over een grote archilochius spreken. Het was Horatius die deze verzen in bepaalde […]

Boekbespreking

Een boekbespreking is een schriftelijk of mondeling verslag van een verschenen publicatie. Een boekbespreking wordt gevraagd op scholen maar dagbladen en tijdschriften hebben dikwijls een rubriek waar boeken of andere literaire werken worden besproken. Geschiedenis:  Wetenschappelijke en vaktechnische bladen doen al lang beroep op boekbesprekingen. In 1665 werd de “journal des sçavans” voor de eerste […]