Symbiose

Samenleven van twee of meer organismen die niet tot dezelfde soort behoren. Dit is voordelig voor de betreffende soort(en). De verschillende soorten die aan de symbiose deelnemen noemt men symbionten. Tussen de partners heerst geen predator-prooi relatie. Er bestaan 3 verschillende vormen van symbiose: mutualisme: zowel gast als gastheer hebben voordeel Commensalisme: De ene soort […]

Archaeocyatha

Goep onbekende fossielen die aan de holtedieren en sponsen verwant zijn. Worden vooral aangetroffen in Antartica, Siberië, Noord-Amerika en Australië.

Regenschaduw

Omstandigheid die men kan waarnemen, aan de lijzijde van een gebergte liggend gebied waar geen of weinig regen valt, omdat deze langs de andere zijde is neergekomen. Vb. Transvaal ligt in de regenschaduw van de Drakensbergen. 

Regenboom

Latijnse naam Pithecellobium saman of Samanea saman. Een regenboom is een soort boom die in de tropische delen van Amerika voorkomt. Deze boom behoort tot de familie der mimosa-achtigen. Het hout wordt door zijn duurzaamheid vooral voor de aanmaak van meubels gebruikt, doch kan men hem ook als schaduwplant in koffieplantages aanwenden. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse […]

Regenseizoen

Synoniem dat vooral gebruikt wordt om aan te duiden dat in  bepaalde gebieden op lage breedte het seizoen van grote regenval begonnen is. Een extreme natte periode wordt meestal voorafgegaan en gevolgd door droogte. Gedurende de tijdspanne van het regenseizoen gaat de hitte met een hoge vochtigheidsgraad gepaard. Dit is vooral onaangenaam waardoor droge seizoenen […]

Pyrgus malvae – het aardbeidikkopje

Het aardbeidikkopje vinden we van Europa en Azië tot Mongolië terug. Men zal hem vooral langs bosranden tegenkomen, waar men hem door zijn snelle vlucht die regelmatig onderbroken wordt makkelijk kan herkennen. Zijn naam dankt hij aan het feit dat hij regelmatig nectar uit de wilde bloemen van de aardbei, ganzerik en zennegroen zal drinken. […]