Petrolatum

Petrolatum is de benaming voor een groep microkristallijne parafinnen die men door extractie uit zware restoliën en aardoliefracties, met formules tussen C17H36 en C21H44 gaat verkrijgen. Men gebruikt ruw petrolatum als smeervet, terwijl zijn gezuiverde soort een plaats als grondstof in cosmetische en farmaceutische producten wist te bemachtigen.

Pyrgus carthami – de getekende dikkop

De Pyrgus carthami is een kleine dikkop die men van Centraal Europa tot Centraal Azië kan terugvinden. Men herkent deze vlinder vooral aan zijn getekende rij witte vlekken langs de achterrand van de achtervleugel. Men noemt hem ook wel eens witgezoomd spiegeldikkopje. Zijn favoriete verblijfplaatsen zijn wellicht de weiden en bermen. De rups zal zich […]

Roerdomp (Botaurus stellaris)

De roerdomp verstopt zich meestal in het riet en moerassen. Men vindt deze soort vooral in het grootste deel van Europa, Azië en in het noorden en zuiden van Afrika terug. Hij maakt een opvallend brullend lawaai, waardoor men hem bij aanhoring niet onmiddellijk zou associëren met een lid uit de vogelfamilie. Er is over […]

Woudaapje (Ixobrychus minutus)

Het woudaapje is in bijna heel Europa, het Westelijk deel van Azië, Nieuw-Zeeland en in Noord- en Zuid Afrika terug te vinden. Als trekker zal hij tussen augustus en oktober naar Afrika vliegen om tegen eind maart-mei terug te komen. Je zal hem meestal in het riet of in moerassen terugvinden. Voor zijn broedplaats zal […]

Kwak, Nachtreiger (Nycticorax nycticorax)

De kwak kan men buiten Oceanië over de gehele planeet terugvinden. De groepen die in Europa vertoeven zijn trekvogels en brengen de winter in Afrika door. Hun broedplaats vormen ze gewoonlijk in moerassen, visvijvers of kleine rivieren die in de directe omgeving een enorme rijkheid aan vegetatie bezitten waar ze hun nest in bomen of […]

Ralreiger(Ardeola ralloides)

De ralreiger vindt men in Zuid-Europa en het Zuidwesten van Azië terug. Voor zijn broedplaats geeft hij de voorkeur aan het Noorden van Afrika of het zuidelijk deel van de Sahara. De Europese trekvogels brengen hun winterperiode in Afrika door. Het is een schuwe vogel die meestal alleen in de broedperiode wordt opgemerkt. Deze vogel […]