Nuchter

Toestand waarin een persoon verkeert wanneer deze voor een periode van minstens 12 uren niets gegeten of gedronken heeft. Voor operaties en andere onderzoeken eist men van de patiënt om in nuchtere toestand aanwezig te zijn. Dit om mogelijke complicaties te voorkomen. De maag is dan volledig leeg waardoor men indien noodzakelijk van een regionale anesthesie naar een algemene anesthesie kan overschakelen.