Ontstopping

Men spreekt over een ontstopping wanneer een afvoerleiding verstopt zit. Dit kan gaan om een toiletafvoer, maar eveneens over ander sanitair. Gewone ontstoppingen kunnen met kant en klare middelen, die men in de winkel aantreft, verholpen worden. Als de ontstopping echter aanhoudt kan men beter beroep doen op een professionele ontstoppingsdienst. Deze kunnen met professionele machines, die op waterkracht aangevoerd worden, elke ontstopping verwijderen.

Vroeger gebruikte men vooral zwavelzuur om ontstoppingen teniet te doen. Daar de eigenschappen van zwavelzuur van de concentratie afhangen, werd het echter te gevaarlijk, om dit voor ontstoppingen te blijven gebruiken. Een wc ontstoppen lijkt banaal, doch is het belangrijk dat men de buizen niet gaat beschadigen. Hiervoor doen professionele ontstoppers meestal op een camera-inspectie beroep.  Aan de hand van een slang waarop een camera bevestigd is, kan men zien, waar de ontstopping zich precies situeert. Op die manier wordt het veel makkelijker om de ontstopping efficiënt te verwijderen.

Professionele ontstoppingsfirma’s verwijderen ook steeds de gehele toilet om tot bij de ontstopping te kunnen geraken. De gemiddelde prijs van een ontstopping situeert zich rond 150 euro per uur.

Om ontstoppingen in de toekomst te vermijden is het noodzakelijk dat je zo weinig mogelijk middelen de kans geeft om de afvoerbuizen te blokkeren.