Paradontaal

Deze aandoeningen vallen meestal voor op latere leeftijd. De tanden en kiezen raken los wat uitvallende tanden tot gevolg zal hebben. Het is vooral te wijten aan een onvoldoende mondhygiëne, hierdoor kunnen verontreinigingen opeenhopen in de spleten tussen tandvlees en tand. De bacteriën die zich hier nestelen zullen de oorzaak vormen voor ontstekingen die langzaam de steunweefsels zullen aantasten en vernietigen. De patiënt heeft zelf meestal niets in de gaten. Bij de jaarlijkse controle zal de tandarts dan ook geregeld het tandsteen verwijderen omdat dit anders het paradontale proces alleen maar zal bevorderen. Men spreekt van paradontose als deze aandoening plaatsvindt zonder de vorming van een ontsteking.