Petrografie

De petrografie is een vakgebied binnen de geologie dat zich bezighoudt met de studie van de gesteenten in verband met hun mineralogische en scheikundige samenstelling en vorming. In het begin van de 19e eeuw was de petrografie erg populair onder geologen. Gesteenten als dioriet, syeniet en graniet hebben grote korrels en werden aanvankelijk het eerst bestudeerd. De op het eerste gezicht compacte mineralen bleken uit verscheidene kristallen te bestaan. Om dit te bewerkstelligen gebruikte men twee methoden, hetzij het verpulveren van het gesteente waarna het aan een waterschaal op hellend vlak onderworpen werd zodat de delen zich volgens hun dichtheid zouden scheiden, hetzij het in dunne plaatjes kappen van het gesteente om dit zo achteraf microscopisch te gaan onderzoeken.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.