Pierre Curie

Pierre Curie was een Frans natuurkundige die geboren werd te Parijs in 1859 en is overleden in 1906. Hij heeft een privéopleiding genoten van zijn vader die huisarts was en heeft zijn studies verdergezet aan de Sorbonne. In zijn vroege tienerjaren was het al duidelijk dat hij aanleg had voor wiskunde en meetkunde. In 1880 ontdekte hij samen met zijn broer de piëzo elektriciteit waarna hij in 1882 directeur werd van het natuurkundig laboratorium van de “Ecole de physique et chimie” in Parijs. In 1895 promoveerde hij met zijn verhandeling “Propriétés magnétiques des corps à diverses températures” waarin hij verklaarde dat diamagnetisme onafhankelijk is van de temperatuur, dat de paramagnetische gevoeligheid omgekeerdevenredig is met de absolute temperatuur en dat boven een bepaalde temperatuur het ferromagnetisme in paramagnetisme overgaat. Het is in dit jaar dat hij huwde met Marie Sklodowska die vanaf toen een vaste partner werd in zijn toekomstige onderzoeken. Pierre Curie werd benoemd tot hoogleraar aan de “Ecole de physique et chimie” en heeft in 1904 de leerstoel van algemene natuurkunde aan de Sorbonne verkregen. De studies die hij voerde betreffende de eigenschappen der kristallen leidden tot overwegingen over de algemene symmetrie bij natuurkundige verschijnselen. H.Becquerel had de ontdekking gedaan van radioactiviteit waarna Pierre Curie zich volledig toespitste op dit toen nog ongekende verschijnsel. Het koppel is vooral bekend geworden door dat zij zuiverheden van pekblende uitgezonden stralen hadden ontdekt en hierna in 1898 erin slaagden om polonium en vervolgens radium als zout af te zonderen. In 1903 deelde hij de Nobelprijs voor natuurkunde met zijn vrouw en H. Becquerel.

Overlijden:
Op 19 april 1906 probeert Pierre Curie de rue Dauphine in Parijs over te steken maar komt zo om door een botsing met een koets. In 1995 werden zowel Pierre en Marie neergelegd in de crypte van het Pantheon in Parijs. Hun dochter Irène Joliot-Curie en hun schoonzoon Frederic Joliot-Curie werden ook natuurkundigen die betrokken zijn geweest bij de studie van de radioactiviteit.