Plaatsnaamkunde

De plaatsnaamkunde is de wetenschap die zich vooral bezighoudt met de oorsprong en etymologie van de plaatsnamen. Het is zodoende de bedoeling te kunnen uitmaken tot welke taal de verschillende plaatsnamen behoren. Ook bestudeert men de geschiedenis van de verschillende soorten volkeren die zich in deze gebieden hebben genesteld. Hiervoor maakt men tevens gebruik van de dialectologie en andere hulpwetenschappen zoals de archeologie en de aardrijkskunde. Binnen het Nederlands taalgebied focust de plaatsnaamkunde zich vooral op de verschuiving van de Nederlands-Franse taalgrens op plaatsnaamkundige grondslagen.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.