Polytheïsme

Polytheïsme is het geloof in meedere Goden, ook wel het veelgodendom genoemd. Het is de tegenhanger van het monotheïsme waar men gelooft in één enkele God. Het ontstaan van deze godsdienst kan toegeschreven worden aan een vergoddelijking van de natuur wegens onverklaarbare fenomenen en de verering van verre voorvaders. Het Polytheïsme is in zekere mate verenigd met mythen en de Goden kunnen enerzijds een persoonlijk karakter hebben en anderzijds volledig onpersoonlijk en vaag voor de dag komen. De Goden hebben ieder een welafgebakend veld waarin ze actief zijn en hebben allen een plaats in een hiërarchie vergelijkend als bij de mens. De Goden kunnen goede of kwade eigenschappen hebben. Het is voorkomend zoals bv. in Indië dat het polytheïsme eerder een voortvloeisel is van het pantheïsme dat op zijn beurt meer een versnipperde weergave is van het monotheïsme.