Populisme

Populisme komt van het Latijnse “populus” wat volk betekent. Het is een politieke aanpak waarbij men de kant van het volk wil vooropstellen. In het hedendaags politiek landschap wordt dit eerder door volkse partijen gehanteerd, waarbij men vooral de kloof tussen rijk en arm wilt benadrukken. Bij verkiezingen zal men deze ideologie als een strijdinstrument gebruiken in de hoop de stem van het volk te winnen.