Racheteffect

Men spreekt over een racheteffect wanneer het consumentenpatroon van consumenten aan de daling van hun werkelijk inkomen wordt aangepast. Men consumeert niet enkel volgens het huidig inkomen, maar ook volgens het inkomen in het nabije verleden. Als de consument aan een bepaald uitgavenpatroon gewend geraakt is, zal hij dit met alle middelen in stand willen houden. Daaruit kunnen we dus concluderen dat, in geval van prijsstijging, het verbruik van de consument minder snel zal dalen dan het, in geval van prijsdaling, zal toenemen.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.