Reformisme

Reformisme is het streven naar hervormingen. Dit werd vaak in arbeidersbewegingen, die het socialisme en de daarmee gepaard gaande revolutie en dictatuur verafschuwden, gebruikt. Ze wilden daarentegen langs een democratische weg tot hervormingen komen. Het reformisme is nauw verwant met het revisionisme dat als politieke beweging tegen het einde van de 19e eeuw ontstond. De marxisten hebben zich daar erg tegen verzet, doch werd het reformisme spoedig in West-Europese arbeiderspartijen de gezette toon van handelen. Dit liet de communistische zijde in twee splitsen.