Refractair

Men spreekt over een refractaire periode, wanneer de prikkeling naar een orgaan  binnen deze tijdspanne  voor een nieuwe prikkel ongevoelig is. Een bepaalde gebeurtenis kan binnen de refractaire periode dus niet langer voorkomen.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.