Regelingsloon

Een loon dat op voorhand in een bindende overeenkomst is vastgelegd tussen betrokken partijen. Het meest frequente voorbeeld van de toepassing van een regelingsloon vindt men bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten terug. Het is een basisloon waar premies en overuren niet onder vallen.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.