Regenschaduw

Omstandigheid die men kan waarnemen, aan de lijzijde van een gebergte liggend gebied waar geen of weinig regen valt, omdat deze langs de andere zijde is neergekomen. Vb. Transvaal ligt in de regenschaduw van de Drakensbergen. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.