Profeet

Een profeet is een persoon die voor God of een Godheid spreekt. Vaak worden deze figuren foutief als toekomstvoorspellers voorgesteld. Het is iemand die door de Geest van God gezind is. De realiteit wordt vanuit het standpunt van God bekeken. Hij of zij is een tolk, een woordvoerder en vooral geen waarzegger. Ze worden door […]

Theologie

Theologie is de geloofswetenschap die verantwoord wil spreken en nadenken over het Godsbegrip. Zij steunt haar theorieën niet louter op empirische constataties, maar durft de transcendentie en immanentie van God te verklaren met middelen die voor de rede onaanvaardbaar zijn.

Bar en Bat mitswa

Op de leeftijd van dertien jaar wordt ( בַּר מִצְוָה) de zoon in het Jodendom als volwaardig lid van de gemeenschap beschouwd. Hij is vanaf die leeftijd ook gehouden aan de 613 voorschriften uit de Thora en daarmee ook onderworpen aan alle geboden en verboden van de joodse wet. Hij viert zijn bar mitswa. In […]

Jiddisch

Jiddisch is de eigen taal van het chassidisme – de orthodoxe jodenpopulatie – en wordt door ongeveer 3 miljoen joden gesproken. In de middeleeuwen verspreidde de taal door Duitsland, Oost-Europese en Slavische landen. Er zijn verschillende dialecten van het Jiddisch waaronder Roemeens, Litouws, Pools enz.

Abdon

Abdon is een figuur uit de Bijbel en was de zoon van een zekere Hillel. Hij was één van de kleinere richters van Israël. Afkomstig uit Piraton wat zich ten westen van Sichem bevond, op het heuvelland dat op de Amalekieten was veroverd en zo aan de stam Efraïm toegewezen. Men vermoedt dat Abdon een […]

Abel

Abel is een figuur uit de Bijbel. Het is de tweede zoon van Adam en Eva en hij had een zeer kort leven. De naam Abel betekent ‘vluchtig’ wat achteraf een zeer toepasselijke naam bleek te zijn. In tegenstelling tot zijn familie was Abel geen akkerbouwer, maar ging als schaapsherder door het leven(Gn:4:2). Samen met […]