Respijtdagen (kinderopvang)

Respijtdagen zijn dagen die van het opvangplan voor kinderen mogen afwijken welke vooreerst waren overeengekomen. Indien je een voltijds opvangplan hebt zal je dus meer respijtdagen dagen hebben dan een persoon met een deeltijds opvangplan. Wanneer men meer dagen zou opnemen welke buiten de respijttermijn vallen zal men moeten bijbetalen. Dit bedrag is tevens niet fiscaal aftrekbaar.

Het decreet kinderopvang formuleert in artikel 8 dat ouders voor de hen betaalde gereserveerde opvangdagen moeten betalen. Opvang en ouders spreken op voorhand af welk opvangplan het meest geschikt is.