Sociografie

De sociografie is de wetenschap om streken of bevolkingsgroepen te beschrijven. S.R. Steinmetz was hoogleraar en grondlegger van deze wetenschap. Volgens hem was sociografie elke beschrijving die met zoveel mogelijk middelen tot stand was gekomen, om alle verhoudingen en toestanden bij een volk op een bepaald tijdstip weer te geven. Doch werd de term voor de eerste maal in 1911 door C. Gerretsen gebruikt. Tegenwoordig is de sociografie volledig in de sociologie opgegaan.

 

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Samenstellers: L. Nagels en L. Vandeschoor. 25 dln. A-Z 1972-79. Atlas, 1979.4 supplementen 1980, 1983, 1991, 2002. ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay (vanaf dl. 17: Hasselt: Heideland-Orbis / ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay).