Solvabiliteit

We spreken over solvabiliteit of het ‘solvabel zijn’ wanneer een persoon of onderneming aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vooraleer banken leningen toekennen zijn zij verplicht om de solvabiliteit van toekomstig cliënteel na te gaan. Men bekijkt vooral de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en omgekeerd. Het spreekt voor zich dat de wijze van waardering een belangrijke rol speelt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Zo kan dit langs de intrinsieke waarde, de rentabiliteitsratio en andere gebeuren.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Samenstellers: L. Nagels en L. Vandeschoor. 25 dln. A-Z 1972-79. Atlas, 1979.4 supplementen 1980, 1983, 1991, 2002. ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay (vanaf dl. 17: Hasselt: Heideland-Orbis / ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay).

Youtube video: Alex Klein