Sport

Een sport is een fysiek spel (bijvoorbeeld basketbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat volgens regels in competitieverband of recreatief kan gespeeld worden. Het heeft als doel het lichaam of de hersenen te stimuleren naar meer, hetzij dmv lichamelijke bewegingen en/of denkoefeningen.

Geschiedenis van de sport:
Het verschijnsel sport vinden we al terug in de oudheid: de Grieken en de Romeinen hielden zich al bezig met verschillende sporten zoals bv. De Olympische Spelen bij De Grieken. De eerste officiële Olympische Spelen vonden plaats in 776 VC. Op het programma van deze eerste Spelen stond maar één animatie: De stadionloop. Dit was een wedloop in rechte lijn over de hele lengte van het stadion. De winnaar van deze wedstrijd kreeg als beloning een soort kroon.

Kenmerken:
*Een sport wordt beoefend voor het plezier van zichzelf en/of van de toeschouwers.
*Een sport heeft een competitief karakter, het is de bedoeling om het spel te winnen.
*Een sport is onderworpen aan regels, deze dienen nageleefd te worden door de beoefenaars.