Verschoningsrecht

Het verschoningsrecht is het recht van een getuige die geen verklaring wenst af te leggen. Normaal gezien is iedereen verplicht om een verklaring af te leggen doch zijn er enkelingen die zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht. In zaken die het burgerlijk recht aanbelangen hebben bloed -en aanverwanten aanspraak tot de 2e graad in de zijlinie. Doch blijft de rechtspraak enigszins terughoudend in de toekenning van het verschoningsrecht van anderen zoals bv. journalisten en dergelijke. In strafzaken hebben bloedverwanten, echtgenoot als vroegere echtgenoot en dragers van het beroepsgeheim recht op deze maatregel.