Wederinkoop

Is het recht van de verkoper om het verkochte goed terug te vorderen binnen een bepaalde periode die maximum vijf jaar kan duren. De verkoper dient wel de kostprijs van het goed en eventueel gemaakte kosten door de koper terug te betalen. Het recht op wederinkoop kan worden toegepast op roerende en onroerende goederen, wie er gebruik van maakt dient zijn goed onbelast en vrij terug te nemen al moet deze wel de pachten die de koper heeft toegestaan blijven respecteren.

Geschiedenis:
Het Romeinse recht kende het recht tot wederinkoop al en gaf het de naam “pactum de retrovendendo”.
Later werd het door het oudfranse recht overgenomen en nam het de vorm aan van een hypothecair krediet.