Werkloosheid

Situatie waar een arbeidsgeschikte persoon geen werk kan vinden ondanks hij voldoet aan de beroepskwalificaties. Werkloosheid wordt meestal aanzien als onvrijwillig, dit wil zeggen dat de werkbekwame wel werkwillig is maar in de huidige arbeidsmarkt geen werk kan vinden. Werkgevers zijn vandaag de dag niet verplicht om iedereen werk aan te bieden, voor de overige werklozen komt de regering dan tussen met werkloosheidsbijdragen. De omvang van de werkloosheid wordt in een percentage uitgedrukt t.o.v. de beroepsbevolking.

Soorten werkloosheid:
frictionele werkloosheid: Deze komt uit het noodgedwongen tijdsverloop dat gepaard gaat met vrijwillige of gedwongen wisseling van betrekking. Dit noemt men ook fricties op de arbeidsmarkt.
Seizoenale werkloosheid: Is het gevolg van een vermindering van het aanbod op de arbeidsmarkt omwille van tijdelijke seizoensgebonden redenen.
Conjuncturele werkloosheid: Hangt af van de algemene achteruitgang van de economie, wordt gevoeld door alle bedrijfssectoren en wordt als onvermijdelijk beschouwd.
Structurele werkloosheid: Hangt niet af van de algemene conjunctuur maar bv. van veranderingen in het productieproces waardoor minder arbeid vereist is. Het voorradige arbeidsvolume wordt dus ingekrompen.

Inkomen als werkloze:
Vroeger kwam een werkloze onmiddellijk zonder inkomen te zitten, deze tijd is gelukkig al enige tijd voorbij. Daarom heeft men de werkloosheidsuitkering in het leven geroepen, men moet wel buiten zijn wil werkloos zijn om hiervan te kunnen genieten. De werkloosheidsuitkering is onderdeel van de sociale zekerheid, deze wordt in België georganiseerd door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of kortweg RVA. De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of kortweg VDAB helpt de werklozen naar een baan door middel van opleidingen en/of advies. Als je meer info wenst over het aanvragen van een uitkering kan je dat hier terugvinden.

Werkloosheidsduur:
Het grootste aantal mensen zijn maar beperkt in tijd werkloos. Op zich kan men zich heroriënteren en zoeken naar een baan die geschikt is aan zijn arbeidsprofiel. De VDAB zal de werkloze begeleiden in zijn zoektocht naar werk. De laatste jaren zijn enorme investeringen gebeurt kwa opleidingsvoorzieningen zodat vrijwel elke werkloze een opleiding naar zijn behoeften kan volgen. Het is wel een algemeen verschijnsel dat hoe langer iemand werkloos is hoe minder snel hij of zij een baan zal vinden.