Aflossingstabel

Een aflossingstabel is een schematische weergave voor het aflossen van een lening. Deze geeft voor elke maand of jaar de te betalen rente weer. De tabel wordt voor de hele periode van de lening opgesteld, dit gebeurt op basis van een aflossingsannuïteit. Indien men kiest voor een lening met variabele rentevoet dan kan de aflossingstabel […]

Buy and hold strategie

Investeringstrategie die gebaseerd is op het kopen van kwaliteitsaandelen en deze door elke economische cyclus bij te houden. Volgens sommigen is dit de strategie die het beste werkt. De belegger zal veel minder transactiekosten hoeven te betalen al kan dit als een minder doorslaggevende factor worden beschouwd daar de transactiekosten de laatste jaren enorm zijn […]

BVBA

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of simpelweg bvba is de meest voorkomende vennootschapsvorm in België. De BVBA heeft dan ook een familiaal en besloten karakter wat vele mensen aanspreekt. Een BVBA is een rechtpersoon wat inhoudt dat deze als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer aansprakelijk kan worden gesteld. Deze rechtpersoon dient […]

Colbertisme

Het Colbertisme is een economisch stelsel dat de Franse staat oppermachtig wou maken door de ontwikkeling van industrie en internationale handel. Het is een vorm van mercantilisme en vond plaats in de 2de helft van de 17e eeuw dankzij J.-B. Colbert. De internationale handel werd aanzien als een vorm van nationale welvaart en werd dan […]

Consolidatie

De term consolidatie verwijst naar verschillende begrippen: Consolidatieschuld: Het vervangen van een schuld door een andere schuld. Een lening of andere schuld kan veranderd worden in looptijd, men kan er een halflange of langlopende schuld van maken. Dit gebeurt meestal bij overheidsschuld. Men spreekt over directe consolidatie wanneer men vrijwillig een titel van korte termijn […]

Overliquiditeit

Wanneer de liquiditeiten binnen een onderneming t.o.v. zijn vereisten te hoog zijn spreekt men van overliquiditeit. De liquiditeiten van een onderneming behoren tot de activa die op hun beurt door de passiva gefinancieerd worden. Men probeert de liquiditeiten van een onderneming steeds zo laag mogelijk te houden maar juist voldoende hoog om de ondernemingsactiviteit naar […]