Somnolentie

Somnolentie is een medische term die men gebruikt wanneer de patiënt zijn bewustzijn verlaagd is en slaperigheid voelt opkomen zonder dat deze daadwerkelijk slaapt. Meestal wordt dit effect door het inslapen bewerkstelligd al zijn er vormen van ziekelijke somnolentie. Deze worden door alcohol, koolmonoxidevergiftiging etc. veroorzaakt.

Beroerte

We spreken over een beroerte of  ‘Cerebrovasculair accident’ wanneer de bloedvoorziening naar de hersenen opeens verstoord wordt. Hierdoor kan de patiënt bepaalde functionaliteiten niet langer uitvoeren. Dit alles komt het meest bij ouderen voor omdat hun bloedvatenstelsel minder flexibel is. Overgewicht, roken, suikerziekte en een hoge bloeddruk kunnen eveneens voor een beroerte zorgen. Men kan […]

Aids

Aids is een verschrikkelijke ziekte die de laatste jaren meer en meer opkomt. Het humaan immunodeficiëntievirus of kortweg HIV zal in de meeste gevallen aids teweegbrengen. Dagelijks komen er vele aidspatiënten bij die voor het overgrote deel uit ontwikkelingslanden afkomstig zijn. Over het ontstaan van aids is men het niet eens al denkt men dat zijn oorsprong bij […]