Zalving

De zalving is een handeling waar men met gewijde olie een kruisteken gaat aanbrengen op een persoon, plaats of voorwerp. Dit staat meestal in het teken van een belangrijke gebeurtenis zoals bv. de doop, vormsel, bisschopswijding en de zalving der priesters bij de katholieken. Met de zalving wordt een symbool van goddelijke acceptatie gezet maar kan ook worden aangewend om iemands leed te verzachten(ziekenzalving).

Geschiedenis:

Men vindt in het verleden al de eerste zalvingen met olijfolie terug in het verre Oosten, deze olie werd dan vermengd met aromatische stoffen zoals mirre, nardus enz. Zo had men een ideaal cosmetisch middel in de maak. Later werd de zalving dan vooral toegepast als rituele betekenis. De zalving werd aanzien als een geneesmiddel dat hielp bij de bestrijding van kwade geesten. Hierna ging men personen en zaken zalven om ze een speciale bescherming van God te geven. Het werd een belangrijk fenomeen in verschillende religies, de Joden gaven de zalving een speciale plaats maar ook bij de Romeinen en Grieken ging men wapens, kleren, heilige symbolen, tempels en gedenkstenen gaan zalven. Bij de Egyptenaren ging men de doden zalven of balsemen. De Joden gingen belangrijke personen zalven zoals onder meer koningen, priesters en geestelijken. Het onstaan van dit ritueel binnen het christendom is afkomstig uit de Mozaïsche eredienst. De Rooms – Katholieke kerk heeft zalvingen met gewijde oliën. De Christelijke traditie verkondigt langs het Nieuwe Testament dat Jezus wiens naam “gezalfde” betekent de goddelijke volmacht heeft om als koning te heersen over het Rijk der Hemelen.

Trackbacks

  1. […] symbool “Heilig Oliesel” is bij de katholieken één van de 7 sacramenten. Er is ok de zalving. Met gewijde olie wordt een kruisteken aangebracht op een persoon, plaats of voorwerp. Dit staat […]